Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Karola Szymanowskiego 19

 

 

 

REKRUTACJA

Rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

21 marca 2022 roku o godzinie 9.00 rozpocznie się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Rejestracji należy dokonywać w systemie elektronicznym pod adresem:

http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

Termin rekrutacji

21 marca 2022 godz. 9.00 do 11 kwietnia 2022 godz. 15.00.

W tym czasie należy zapisać dziecko w systemie elektronicznym

oraz dostarczyć do szkoły wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców dokument (dla uczniów mieszkających poza obwodem szkoły także niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji).

Uczniowie z obwodu szkoły przyjęci są do szkoły po elektronicznym złożeniu zgłoszenia i jego dostarczeniu w formie papierowej w ww. terminie.

Kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły zostają przyjęci po elektronicznym wypełnieniu wniosku, jego dostarczeniu do szkoły w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji). Rodzice uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, a mieszkają poza jej obwodem, w dniach 16 maja 2022 godz. 9.00,

a 20 maja 2022 godz. 15.00, zobowiązani są do dostarczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły.

Lista kandydatów (dzieci mieszkających poza obwodem szkoły) zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja” 16 maja 2022

 

Telefon kontaktowy w PSP15- 774823672

Informacji udziela Izabela Zajdowicz- pedagog szkolny

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I RODZICÓW CZ II

 

Informacji o rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej

 

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Oferta edukacyjna - poradnik dla uczniów i rodziców

Poradnik edukacyjny dla uczniów i rodziców

Rok szkolny 2021/ 2022

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/ 2022 do klas I szkół podstawowych  przeprowadzona będzie,

podobnie jak w latach ubiegłych przy pomocy systemu elektronicznego. Rejestracja w elektronicznym systemie naborowym możliwa będzie

 od  22 marca 2021 r. od godziny 9.00.

do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

pod adresem http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

 

Pod powyższym adresem rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać

rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie

do klasy I szkoły podstawowej.

Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć

w szkole pierwszego wyboru do 16 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji i terminy rekrutacji dostępne na stronie naszej szkoły

www.psp15kkozle.pl

w zakładce REKRUTACJA

Nasza szkoła tętni życiem. Sprzyja temu:

• Życzliwa i twórcza atmosfera szkoły połączona z wysokim poziomem wymagań wobec wychowanków;

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

• Intensywnie wdrażana technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktyczno – wychowawczej;

• uczestnictwo w ogólnopolskim, systemowym projekcie MEN, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” ;

• wyjątkowa troska o bezpieczeństwo uczniów; 

• oferta edukacyjna dająca możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Naszą misją jest, by kształtować ludzi twórczych, odpowiedzialnych, komunikatywnych i asertywnych.

ZAPRASZAMY DO "PIĘTNASTKI"

 

 

Zapraszamy do naszej szkoły!

PREZENTACJA

 

Link do filmu 

 

OFERTA EDUKACYJNA POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

CYBER.MIL z klasą - inwestycja w swoją przyszłość - LINK 

"Terminarz rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022" - zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle